BKR kraty zwijane
  • Kraty_rolowane_2

Podstawową funkcją kraty jest zabezpieczenie obiektu przy jednoczesnej możliwości prezentacji witryn sklepowych, zapewnienia właściwej wentylacji w pasażach handlowych i garażach podziemnych.

Może być montowana zarówno w obiektach będących w trakcie budowy, jak i w już istniejących budynkach. Sterowana jest za pomocą przełącznika lub podnoszących komfort obsługi urządzeń sterujących.

Zgodnie z obowiązującymi normami krata zwijana standardowo wyposażona jest w zabezpieczenie przeciwspadowe. Może być doposażona w zabezpieczenie przed przygnieceniem podczas zamykania, przed podniesieniem oraz w zestaw fotokomórek.

 

 

 

 

Systemy kratowe

BKR/SK BKR/KNB BKR/KNS BKR/KNJ
 

Kraty_systemy_01.jpg

 

Kraty_systemy_02.jpg

 

Kraty_systemy_03.jpg

 

Kraty_systemy_04.jpg

 

Profile

Profile aluminiowe kratowe

 

Kraty_profile_podst_01.jpg

 

Kraty_profile_podst_02.jpg

 

Kraty_profile_podst_03.jpg

 

Kraty_profile_podst_04.jpg

PEK 52 PEK 77 PEK 80 PEK 100

Kraty_profile_uzup_01.jpg

Kraty_profile_uzup_02.jpg

Kraty_profile_uzup_03.jpg

Kraty_profile_uzup_04.jpg

PEKP 52 PEKP 77 PEKP 80 PEKP 100

Kolory

Kraty_profile_kolory.jpg